You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Javascript is disabled in your web browser. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Invitation

Zbliża się Memoriał Profesora Jana Szarguta

Dnia 19 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej odbędzie się uroczysta sesja poświęcona pamięci Profesora Jana Szarguta. Sesja ta będzie zorganizowana w ramach międzynarodowej konferencji Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2018. 

Prof. dr inż. Jan Szargut (1923-2017), czł. rzecz. PAN, był światowej sławy termodynamikiem i współtwórcą metod analizy egzergetycznej. W latach 1971-1993 był dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej.   

Uroczysta sesja memoriałowa jest otwarta i adresowana do wszystkich osób chcących powspominać Profesora. Osobiste wspomnienie wygłoszą współpracownicy Profesora: prof. A. Ziębik, prof. J. Kozioł, prof. H. Rusinowski, prof. T. Chmielniak i prof. Z. Kolęda. 

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na adres info@cpote2018.eu. Udział w sesji jest bezpłatny. Więcej informacji ​o Profesorze Szargucie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:  tutaj.